Welkom bij De Kleine Prins

De Kleine Prins is een stichting voor Speciaal Onderwijs en voorzieningen waar de volgende drie scholen bij zijn aangesloten:
 • Mytylschool Ariane de Ranitz te Utrecht
 • Mytylschool De Trappenberg te Huizen
 • De Utrechtse Buitenschool De Schans te Utrecht
 • Ambulante Begeleiding De Kleine Prins te Huizen en Utrecht
  In totaal zitten er rond de 600 leerlingen op de scholen en zijn er binnen De Kleine Prins zo’n 360 werknemers werkzaam.


  De Kleine Prins heeft:
 • een College van Bestuur (één persoon) dat het bevoegd gezag vormt van de scholen
 • een Raad van Toezicht (vijf personen) die toezicht houdt op het College van Bestuur
  Het bestuur en de directeuren van De Kleine Prins worden ondersteund door een bestuursbureau in Baarn.
  Kernactiviteit:
  Het verzorgen van Speciaal en Onderwijs en Voorzieningen aan leerlingen met een beperking.
 • DKP